SKV(ACS) a ED - Systémy kontroly vstupu a evidence docházky

Systémy kontroly vstupu obecně řeší oprávnění přístupu do jednotlivých částí objektu nebo do různých objektů. Při vstupní identifikaci dochází k uložení transakce společně s časem, datem a číslem uživatele buď přímo do čtečky nebo na PC/ tiskárnu a je možné zpětně vyhodnocovat přítomnost v chráněném prostoru. Docházkový systém navíc umožňuje na PC vyhodnocovat docházku, tzn. sčítat nebo odčítat hodiny strávené na pracovišti a zpracovávat výstupní sestavy pro mzdovou účtárnu.

Přístupový a zabezpečovací řídící systém Identis

-- střední a velké aplikace --

Jedná se o americkou technologii určenou od středních až po velmi rozsáhlé aplikace nabízející vysokou bezpečnost a téměř neomezenou kapacitu. Systém je navržen pro technologické provozy, bankovní sektory, armádní a vládní budovy, letiště, nemocnice apod.
Základními stavebními prvky systému jsou řídící jednotky. Každá řídící jednotka je schopna pracovat samostatně, bez ohledu na připojení k síti nebo k řídícímu počítači.
Tvorbu složitějších systémů umožňuje vzájemné propojování jednotlivých ústředen v sítích (LAN, WAN, RS485, RS232), čímž je zajištěna maximální bezpečnost a stabilita.
K nastavení funkčních parametrů, vyhodnocování událostí a tvorby monitorovacích center slouží nejmodernější softwarové vybavení.
Veškerá komunikace probíhá šifrovaně pomocí 64-bitového protokolu S-NET, čímž je zabráněno zneužití pořizovaných dat.
Expanzními mouly můžeme k základnímu vybavení řídící jednotky přidávat poplachové vstupy, reléové výstupy, paměť událostí, paměť počtu uživatelů a paměť poplachů. Pro vlastní ovládání slouží scramblované klávesnice, čtečky magnetických, bezkontaktních a kombinovaných smart karet a čtečky biometrických funkcí. Podporována je široká nabídka komunikačních formátů.
Výrobce garantuje 100% kompatibilitu, tzn. že v případě rozšiřování systému několik let po vlastní instalaci není třeba vyměňovat vybavení starších jednotek.
Jednotlivé řídící jednotky jsou dodávány ve standardním provedení. Identické základní vybavení vylučuje další pořizovací náklady.
Každá jednotka je vybavena akumulátory pro zálohování systému, akumulátorem pro zálohování paměti, zdrojem napájení, obvody pro ovládání dveří, svorkovnicemi pro připojení napájení a klávesnic (čteček), výstupem pro tiskárnu, zámkem a sabotážním kontaktem.

Kódová klávesnice C&K

-- jednoduché samostatné aplikace --

C&K je moderní elektronická klávesnice pro zabezpečení vnitřních / vnějších dveří bez použití klíčů. Může být instalována samostatně nebo jako část rozsáhlejších systémů. Je navržena pro ovládání dveří, lze ji však využít jako součást EZS pro ovládání jednotlivých subsystémů nebo detektorů.

Novinky