Služby

Služby jsou vždy koncipovány a odborně navrhovány podle individuálních potřeb zákazníka a zpravidla zahrnují:

 • Provedení bezpečnostního průzkumu
 • Ocenění bezpečnostních rizik
 • Analýzu bezpečnostních rizik
 • Návrhy na omezení bezpečnostních rizik
 • Návrh bezpečnostního technického systému
 • Vyprojektování bezpečnostního technického systému
 • Dodávku na klíč včetně potřebné dokumentace
 • Zkušební provoz
 • Záruční a pozáruční servis

Analytické, projekční a instalační práce jsou poskytovány v celé škále existujících segmentů, buď samostatně, nebo kombinované do systémů ochrany nebo jako součást komplexních integrovaných bezpečnostních služeb:

Elektronické zabezpečovací systémy - EZS

 • ústředny dle kategorie rizikovosti
 • aktivní a pasivní detektory
 • záložní zdroje
 • akumulátory
 • sirény
 • přenosové a komunikační zařízení
 • integrované systémy řízení budov

Požární ochrana - EPS

 • detektory plynu
 • stabilní hasicí zařízení
 • požární signalizace - EPS

Uzavřené televizní okruhy - CCTV

 • kamery
 • kamerové přepínače
 • záznamová zařízení

Kontrolní a dozorové systémy a zařízení kontroly vstupu a vjezdu - ACS

 • kontrolní systémy docházky
 • identifikační systémy a průkazy
 • videotelefonní a komunikační systémy
 • systémy vyhledávání osob a monitorování pohybu osob
 • biometrické systémy
 • stravovací systémy

Mechanické a elektromechanické zábranné systémy

 • bezpečnostní mříže a rolety
 • automatické brány
 • garážová navíjecí nebo sekční vrata

Stukturovaná kabeláž

 • Metalická kabeláž
 • Optika
Novinky